Kezdő lap » Központi könyvtár » Helyismeret
 
Közelítő szellemi tízpróba >>>
Online változat >>>

Helyismeret

Oskola u. 7., I. emelet
Tel.: (22) 312-684*, (22) 312-845* /26-os mellék
 
nyitvatartás  >
  HÉTFŐ
KEDD-PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP
(Előzetes időpontegyeztetés szükséges.)
13.00 - 15.30 10.00 - 15.30 ZÁRVA ZÁRVA
munkatársak  >
Bognár Zsuzsa  bognar.zsuzsa@vmk.hu
Farkas Edit  gancs.ilona@vmmk.hu
Hajdu Hajnalka  bognar.zsuzsa@vmk.hu
Szőnyegi Hajnalka  szonyegi.hajnalka@vmmk.hu
 
  A helyismereti munka lényege az adott helyre vonatkozó tudásanyag, ismeretanyag gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása dokumentumtípustól függetlenül. A helyismereti információ és irodalomgyűjtés esetünkben - megyei hatókörű könyvtár lévén - Fejér megye valamennyi, jelenleg 108 településére terjed ki. Könyvtárunk több mint 60 éve, 1952. augusztus 19-től megyei könyvtárként működött, majd 2013. január 1-jétől megyei hatókörű könyvtár, melynek alapfeladata a helyismereti irodalom megőrzése. A rendszeres, módszeres feldolgozás, amelyet ma is nap, mint nap végzünk, az 1970-es évek közepén kezdődött.  bővebben >

 Ekkor a könyvtárakban használt módon, lyukkártyán történt a helyismereti anyag feldolgozása, egészen 1992 márciusáig. A korabeli feldolgozási módszer miatt ez az anyag csak helyben hozzáférhető, és miután ez 59 950 cédulát jelent, a keresett anyag összegyűjtése időigényes munka. 1992-1998 között a napi munka már számítógéppel, az ISIS rendszerben történt, ám mivel ez egy egyszámítógépes program, így az ebben az adatbázisban történő keresés is csak a helyismeretben megoldott, de viszonylag rövidebb idő alatt megvalósul. 1999 óta a Textlib rendszert használjuk, így már megoldott az általunk feldolgozott anyag azonnali visszakereshetősége.

 
 Napi szinten feldolgozzuk a könyvtárba érkező helyi és országos napilapokat, folyóiratokat, ezekből a helyi híreket rögzítjük. 400-450 lap sajtófigyelését végezzük. A helyi lapokat, a Fejét megyei hírlapot, a Dunaújvárosi hírlapot és a Fehérvár című hetilapot részletesen feldolgozzuk. Így évente több mint 6000 cikkel gyarapszik a feldolgozott helyismereti anyag. Ez a katalógusunkban, a helyismereti tárgyszó mező használatával visszakereshető. Itt a cikkek mellett előbukkannak azok a kötetek és tanulmányok is, amelyek részben vagy egészben helyismereti tartalmúak. A könyvtárba beérkező könyvek közül azok, amelyek helyismereti adatot tartalmaznak, szintén helyismereti feldolgozásra kerülnek. A munka során a teljes kötet, vagy egy-egy tanulmány helyismereti tárgyszavakat kap. Ezek a visszakeresést segítő helyismeretei tárgyszavak jelölhetnek földrajzi helyet, alkotót, testületet, rendezvényt vagy hétköznapi helyismereti kifejezéseket.
 
 A könyvekből, folyóiratokból nemcsak a megye településeire, hanem a Fejér megyei személyiségekre vonatkozó adatokat is kigyűjtjük. Fejér megyei személyiségeknek tekintjük azokat, akik valamilyen módon kötődnek megyénkhez, akik a megye területén születtek, itt haltak meg, itt vannak eltemetve, vagy életük jelentős részét itt töltötték, illetve tevékenységükkel gazdagították Fejér megyét. Az évtizedek alatt több mint tízezer személyről gyűlt össze adat cédulakatalógusunkban. Az anyag rögzítése az 1990-es évektől megtörtént, de csak egy számítógépen használható ISIS rendszerben, így anyag a helyismereti könyvtárosok segítségével használható. Erre a gazdag anyagra építve kezdtük meg a könyvtárunk honlapján található Fejér Megyei Életrajzi Lexikon szócikkeinek írását. bővebben >

 2008-2009-ben fenntartónk, a Fejér Megyei Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága kezdeményezésére és támogatásával kezdődött el az életrajzi lexikon összeállítása. A szócikkeket a Fejér Megyei Levéltár, a Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár Város Levéltára, a Szent István Király Múzeum, és a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár könyvtárosai, levéltárosai, történészei állították össze. A tervezett 1000 szócikk helyett azonban mindössze 500 készült el. Pályázati lehetőség, valamint a helyismereti csoport kis létszáma miatt ez a munka nem folytatódhatott.


  2014-ben első alkalommal a személyi adatbázisra építve évfordulónaptárt is közzétettünk. Ide azok a neves személyek kerültek, akiknek idén születése, vagy halála évfordulójára emlékezünk. Név, település, vagy akár foglalkozás szerint is kereshetők a jeles évfordulók.
 
A helyismereti feldolgozás során a könyvek és időszaki kiadványok mellett változatos, nagyon érdekes dokumentumokkal találkozunk. Ez abból adódik, hogy a helyismereti anyag részben vásárlással, részben pedig a nyomdai kötelespéldány szolgáltatás keretében gyarapszik. A megyei nyomdák elküldik számunkra az általuk kiadott nyomdatermékeket, melyek jelentős része nem könyv és nem időszaki kiadvány, hanem kisnyomtatvány (meghívó, plakát, prospektus, szórólap, illetve egyéb nyomtatvány).
A kisnyomtatványokat méretük szerint tároljuk. Őrzünk A3-as és még nagyobb plakátokat, A/4-es méretű illetve ennél kisebb aprónyomtatványokat. Ezeket a helyismeret szempontjából különösen fontos sokszorosított, nyomtatott dokumentumokat hosszú évtizedek óta gyűjti a könyvtárunk, de a visszakeresésük jelenleg még kissé nehézkes, és hosszadalmas. Az utóbbi években megtörtént a plakátok tematikus módon történő szétválogatása. bővebben >

 Különválogatva őrizzük a Fejér megyei települések plakátjait. Közülük kiemelten kezeljük a nagyobb mennyiséget képviselő dunaújvárosi plakátokat. Legnagyobb számban székesfehérvári plakátok alkotják a gyűjteményt, így itt intézmények, illetve témák szerint csoportosítottuk őket. Gyűjteményünkben vannak történeti értékű plakátok, többek között az 1950-1960-as évek tanácstagválasztásairól, és az országgyűlési képviselő választásokról. Nagyon érdekesek a megyei állatkereskedelemhez kötődő a Fejér megyei állatforgalmi vállalat állatfelvásárlási árait közlő plakátok. Ma már nem létező intézmények, mint az Építők Művelődési Háza, vagy a Vidámpark, korabeli általunk őrzött plakátjai a helytörténet számára fontos források.

 Az A/4-es méretű, beérkezés sorrendjében tékában elhelyezett kisnyomtatványokat közösségi munkát végző középiskolás fiatalok segítségével 2014-ben kezdtük hasonló módon szétválogatni, ezáltal próbáljuk könnyebben használhatóvá tenni a gyűjteményt.

 
 A legkisebb méretű aprónyomtatványok közül már feldolgoztuk a 2069 darab képeslapunkat, amelyek fotóval, adatokkal honlapunkon, a katalógusunkban is megtalálhatók. bővebben >

 Ha az online katalógusunkban a részletes keresés során az információhordozók közül kiválasztjuk a képes levelezőlapot, akkor ehhez a gyűjteményrészhez jutunk. A képeslapjaink települések szerint is visszakereshetőek az online katalógus - képeslapok fülből indulva.

 
 Az aprónyomtatványok közül, a képeslapokon kívül, a gyászjelentések alkotnak külön gyűjteményt, amelyet abc rendben tárolunk.
Az anyag további része tematikai csoportosításra vár.
 
 Látványos és megkerülhetetlen forrástípus helyismereti kutatás során a fotó. Könyvtárunkban zömében a kollégák által a megye falvainak könyvtáraiban, illetve a helyi rendezvényeken készített fotóit őrizzük. Így ezek többnyire a megye könyvtártörténetét illusztrálhatják.
  A helyismereti kutatás fontos forrását jelenti majd a feldolgozás után a Fejér megyei hírlap archívumából könyvtárunkba került, az 1970-es években készült és zömében a hírlapban leközölt fotó-gyűjtemény. Miután az 1970-es évek hírlapjaiban már most nagyon rossz minőségű, elhalványodott fotók láthatók, így az eredeti fotók pótolhatatlanok a kutatók, a korszak iránt érdeklődők számára. Ennek a több száz darabos anyagnak a feldolgozása folyamatban van.
  Ma már az úgynevezett nem hagyományos dokumentumok is a helyismereti gyűjtemény részét képezik, így néhány CD, DVD, CD-ROM is található a Fejér megyei gyűjteményben.
 
 
 
 
 

Eseménynaptár

2024 Május
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  • Nincs esemény!

Évfordulók

Fejér megyei személyiségek
2016 
 
 

Hírlevél

Név:
E-mail cím: