Kezdő lap » Központi (országos) szolgáltatások
 
Közelítő szellemi tízpróba >>>
Online változat >>>

Központi (országos) szolgáltatások


Könyvtár.hu
A Könyvtárportál az NKA támogatásával, az OSZK Könyvtári Intézet fejlesztéseként jött létre. Jelenleg tesztüzemmódban működik, elsősorban a szakmai közönség számára.
A portál fejlesztéséről naprakész híreket Twitteren lehet olvasni.
Ha regisztrál, saját polcokat hozhat létre, egy helyen követheti a kölcsönzéseit több könyvtárból, és egyszerre kereshet a katalógusukban is.
konyvtar.hu

ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer)
Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet tette lehetővé a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentumellátási rendszer kialakítását, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak.
Célja az, hogy megteremtse az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára a könyvtári rendszeren keresztül.
www.odrportal.hu/kereso/
 
ELDORADO (ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtár)
Az OSZK folyamatosan bővülő komplex szolgáltatásának célja, hogy digitális formában mindenki számára hozzáférést biztosítson a hazai könyvtárakban őrzött művekhez.
A szolgáltatás jelenlegi bevezető (béta) szakaszában kb. 5 millió dokumentum – könyv, kép, térkép, kotta stb. – leírásában (bibliográfiai tételében) lehet keresni, e tételeknek egy része digitális formában ingyenesen olvasható, megnézhető.
A dokumentumokhoz való hozzáférést a szerzői jogok szabályozzák. A szerzői joggal védett dokumentumok elektronikus kölcsönzésére a későbbiekben lesz lehetőség.
eldorado.oszk.hu

KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer)
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) célja, hogy az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak. A KSZR szolgáltatási szerződések kötésével teszi lehetővé, hogy központi pénzforrások felhasználásával a községi könyvtárak állományába rendszeresen kerüljön friss szak- és szépirodalom, folyóiratok, javuljanak a tárgyi feltételek.
ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/83_oszk_kszr.pdf

MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület)
Egyenlő hozzáférést biztosít a könyvtárakban fellelhető dokumentumokhoz és információforrásokhoz, valamint a gyűjtemények feltárása során keletkezett adatokhoz, hozzájárul a könyvtári feldolgozó munka hatékonyságának növeléséhez.
Magas színvonalú országos szolgáltatási rendszer, amelynek célja, hogy információs bázist nyújtson az oktatás és az élethosszig tartó tanulás számára, kielégítse a lakosság kulturális érdeklődését,  információval lássa el a kutatási és fejlesztési tevékenységeket.
mokka.hu

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)
1994-ben indult, jelenleg több mint 14 000 digitális könyvet tartalmazó ingyenes internetes szolgáltatás.
A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.
mek.oszk.hu

NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archivum)
A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió.
A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.
nava.hu

DIA (Digitális Irodalmi Akadémia)
A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 1998 tavaszán jött létre. Küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.
Az Akadémia fenntartásával a kulturális kormányzat – az élő tagok számára fizetett havi felhasználási díj révén – folyamatos anyagi támogatást nyújt a magyar irodalom legkiválóbb alkotói számára írói, költői, irodalomelméleti tevékenységük folytatásához, újabb alkotások létrehozásához.
www.pim.hu/object.90867f8f-d45e-40f9-8a6b-fe0034f0db87.ivy

OSZK (Országos Széchényi Könyvtár)
Az OSZK a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye.
 Az OSZK gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit. Biztosítja a közvetlen hozzáférést saját és – központi nyilvántartások koordinátoraként – más intézmények gyűjteményeihez.
oszk.hu

MDK (Magyar Digitális Képkönyvtár)
A MDK 2008-2009-ben az OSZK irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. A folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény kialakítását a Reneszánsz Év keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium (jogutódja: NEFMI) támogatta.
Célja, hogy az ismert és kevésbé ismert képeket a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tegye határainkon innen és azon túl. A képkönyvtár gyűjtőköre - az OSZK-ban őrzött képanyagon túl - kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra).
kepkonyvtar.hu
 

Eseménynaptár

2024 Június
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
  • Nincs esemény!

Évfordulók

Fejér megyei személyiségek
2016 
 
 

Hírlevél

Név:
E-mail cím: